Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2011

Antalet studerande i examensinriktad utbildning fortfarande oförändrat

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,25 miljoner år 2009. På basis av de preliminära uppgifterna för år 2010 var antalet studerande nästan oförändrat jämfört med året innan. Antalet studerande i grundskoleutbildning sjönk i och med att åldersklasserna minskade. Inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och universitetsutbildning skedde inga stora förändringar. Inom yrkeshögskoleutbildning ökade antalet studerande något. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2010 (2010 preliminär uppgift)

Studerande i examensinriktad utbildning 2004–2010 (2010 preliminär uppgift)

År 2009 uppgick antalet nya studerande till 270 000 och antalet studerande som avlagt examen till 210 000. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i statistiken över för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2010/opiskt_2010_2011-01-26_tie_001_sv.html