Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2009

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä väheni

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,26 miljoonaa vuonna 2007. Vuoden 2008 ennakkotietojen perusteella opiskelijamäärä vähenee 1,5 prosentilla edellisvuodesta monen vuoden kasvun jälkeen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Peruskoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni ikäluokkien pienentymisestä johtuen. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskelijoiden määrä väheni hieman, mutta yliopistokoulutuksessa jopa 7 prosenttia. Yliopisto-opiskelijoiden määrän vähenemiseen on vaikuttanut se, että tutkinnonuudistuksen vuoksi yliopistoista valmistui ennätysmäärä maistereita vuonna 2008. Sen sijaan sekä ammatillisessa koulutuksessa että aikuisten perusopetuksessa opiskelijoiden määrä lisääntyi.

Tutkintoja suoritettiin 205 000 vuonna 2007, runsas 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylioppilastutkinto suoritettiin keskimäärin 19-vuotiaana ja ammatillinen perustutkinto 21-vuotiaana (mediaani-ikä). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet olivat keskimäärin 26-vuotiaita ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 27-vuotiaita.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektoreittain 2000-2008

Opiskelijat/Tutkinnot
Vuosi
Koulutussektori
Peruskoulun
perusopetus,
oppivelvolli-
suuskoulu
Aikuisten perusopetus

Lukio-
koulutus

Ammatillinen
koulutus1)

Ammatti-
korkeakoulu-
koulutus
Yliopisto-
koulutus2)

Yhteensä


Opiskelijat  
2000 593 451 2 269 130 032 159 884 114 020 157 796 1 157 452
2001 595 727 2 071 128 642 160 115 118 013 162 939 1 167 507
2002 597 356 1 924 124 644 166 809 126 767 164 312 1 181 812
2003 597 414 1 919 121 816 174 813 129 875 169 846 1 195 683
2004 593 148 1 843 120 531 230 823 131 919 173 974 1 252 238
2005 586 381 1 985 118 111 243 398 132 783 176 061 1 258 719
2006 578 918 2 098 117 260 256 872 132 560 176 555 1 264 263
2007 570 689 2 179 115 253 266 479 133 284 176 304 1 264 188
20.9.2008, ennakkotieto 561 0613) 2 4633) 114 500 211 4004) 132 5013) 164 100 1 186 1005)
Muutos 2007-2008, %, ennakkotieto -1,73) 13,03) -0,7 2,9 -0,63) -6,9 -1,5
 
Tutkinnot  
2000 65 937 256 35 935 55 477 14 178 16 845 188 628
2001 63 747 213 35 568 52 545 18 045 16 822 186 940
2002 61 450 209 36 524 52 041 20 462 17 708 188 394
2003 60 831 212 35 512 54 079 20 588 18 197 189 419
2004 63 828 268 35 022 56 678 20 821 18 293 194 910
2005 63 755 234 34 408 58 197 21 397 19 176 197 167
2006 65 783 274 33 151 60 280 21 006 19 410 199 904
2007 65 568 255 33 508 62 186 20 969 22 310 204 796
2008 66 810 221 .. .. .. .. ..
Muutos 2007-2008, % 1,9 -13,3 .. .. .. .. ..
1) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukko on muuttunut vuonna 2004. Tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta
ja oppisopimuskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta, aikaisemmin tiedot olivat tilanteesta 20.9. Tiedot oppilaitosmuotoisesta
opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta ovat kaikilta vuosilta tilanteesta 20.9. Myös ennakkotiedot ovat poikkileikkausajankohdalta.
2) Vuosina 2000-2001 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2002 lähtien ajankohdalta 20.9.
3) Lopullinen tieto.
4) Ammatillisen koulutuksen vastaava ennakollinen opiskelijamäärätieto vuodelta 2007 on 205 500.
5) Tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaava ennakollinen kokonaisopiskelijamäärä vuodelta 2007 on 1 203 800.
__  Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.

Tämä tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista, mutta pääpaino on perusasteen jälkeisessä koulutuksessa. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla myös kunkin koulutussektorin kohdalla.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 23.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2008/opiskt_2008_2009-01-23_tie_001.html