Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Lärare

Som lärare inom kommunsektorn definieras de personer som följer tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningsbranschen (finns bara på finska). Lärare inom staten och den privata sektorn har definierats på basis av yrkesbenämning eller yrkesgrupp.

Läroanstaltsgrupp

I näringsgrensindelningen (TOL 2002) placeras yrkeshögskolorna i gruppen för högskolor. I statistiken över lärare har man bildat läroanstaltsgrupper, där yrkeshögskolorna bildar en egen grupp. Vid slutledningen har man varit tvungen att använda olika hjälpvariabler för de yrkeshögskolors del där man med utbildningsanordnarens kod ordnar både yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Även för dessa är man tvungen att härleda bara de fall där uppgifterna finns i samma register.

Rektor

Statistiken över lärare innehåller yrkesgruppen 12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning bara rektorer (inte skoldirektörer).

Övriga anställda

Med övriga anställda vid läroanstalter avses andra personer än dem som arbetar som lärare, bl.a. skolgångsbiträden, utbildningssekreterare, kanslipersonal, kökspersonal och städare.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lärare och andra anställda [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ope/kas_sv.html