Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Lärare och andra anställda 2003

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lärare och andra anställda [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ope/2003/index_sv.html