Beskrivning

Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och musikläroanstalter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/meta_sv.html