Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2011

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 410 059 64 661 1 240 252 403 615 2 915 856 283 361 69 164 256 434 5 643 402
Yleissivistävä koulutus 10 863 - 69 097 510 43 434 211 202 29 731 154 048
Humanistinen ja kasvatusala 29 336 615 315 814 47 359 576 807 17 716 38 438 20 354 1 046 439
Kultuuriala 20 823 63 7 168 1 735 1 518 474 26 747 8 209 34 052 1 617 271
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 38 123 25 778 78 931 51 369 88 006 98 653 14 420 24 471 419 751
Luonnontie-
teiden ala
37 184 673 32 809 10 983 103 032 29 263 663 7 957 222 564
Tekniikan ja liikenteen ala 95 589 6 295 413 039 148 303 31 049 28 036 422 30 930 753 663
Luonnonvara- ja ympäristöala 19 140 3 097 11 123 4 765 10 668 6 674 126 5 010 60 603
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 90 014 25 407 73 037 109 258 474 970 58 847 5 021 36 633 873 187
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 26 214 2 604 38 719 9 537 25 725 17 214 315 8 095 128 423
Muu koulutus 42 773 129 200 515 19 796 43 691 - 1 348 59 201 367 453

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2011, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2011/oaiop_2011_2012-12-14_tau_001_fi.html