Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

2021
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik