Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik