Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 1.12.2017

Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under juli-september med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 3,0 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under andra kvartalet 2017 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,8 procent från föregående kvartal (var 0,4 %) och med 3,6 procent från året innan (var 3,0 %).

Under tredje kvartalet 2017 minskade exportvolymen från april–juni med två procent, men ökade med sex procent från året innan. Importen minskade med två och en halv procent från föregående kvartal, men ökade med en halv procent från året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med två procent under juli–september från föregående kvartal och med nio procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen ökade med en halv procent jämfört med föregående kvartal och med två procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/03/ntp_2017_03_2017-12-01_tie_001_sv.html?ad=notify