Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik