Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i import

  2009
4:e kvartalet
2010
1:a kvartalet
2010
2:a kvartalet
2010
3:e kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 8.9.2010 -0.8 -4.4 6.6 .
9.12.2010 -0.7 -4.8 7.5 5.5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 8.9.2010 -13.3 -5.9 3.7 .
9.12.2010 -13.3 -6.4 4.0 7.3

Källa: Nationalräkenskaper 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 2. Revideringen av volymändringarna i import . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/03/ntp_2010_03_2010-12-09_tau_002_sv.html