Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  2009
3:e kvartalet
2009
4:e kvartalet
2010
1:a kvartalet
2010
2:a kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 9.6.2010 0,5 -0,2 -0,4 .
8.9.2010 1,1 0,3 0,1 1,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 9.6.2010 -8,2 -5,2 -0,8 .
8.9.2010 -8,1 -5,2 0,0 3,7

Källa: Nationalräkenskaper 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 8.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/02/ntp_2010_02_2010-09-08_tau_001_sv.html