Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.12.2009

Bruttokansantuote kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mutta supistui 9,1 prosenttia vuoden takaisesta

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote supistui 9,1 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin. Bruttokansantuotteen sekä eräiden muiden taloustoimien kausitasoitettu ja trendiaikasarja ovat muuttuneet merkittävästi vuosien 2008 ja 2009 osalta, mikä vaikuttaa edellisestä neljänneksestä laskettuihin muutosprosentteihin. Muutoksen syistä kerrotaan katsaustekstissä ja erillisessä menetelmätiedotteessa: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html .

Vuoden 2009 toisen neljänneksen bruttokansantuotteen muutos tarkentui -0,3 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (oli -2,6 %) ja -9,1 prosenttiin vuoden takaisesta (oli -9,4 %). Kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen tiedot muuttuvat aina uusien havaintojen myötä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä. Kausitasoituskäsittelyn muutoksilla ei ole vaikutusta alkuperäiseen ja työpäiväkorjattuun aikasarjaan, joten vuoden takaisesta neljänneksestä lasketut muutosprosentit ovat muuttuneet vain lähdeaineistojen vähäisen tarkentumisen verran.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin viitevuoden 2000 hintoihin

Viennin volyymi kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta supistui 26,6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 24,5 prosenttia vuoden takaisesta. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta oli 1,1 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Investoinnit vähenivät 7,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 20 prosenttia vuoden takaisesta.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2000 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2000 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon. Muutosprosentit vuoden takaisesta neljänneksestä on laskettu työpäiväkorjatusta aikasarjasta, muutosprosentit edellisestä neljänneksestä kausitasoitetusta aikasarjasta.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2009, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/03/ntp_2009_03_2009-12-08_tie_001_fi.html