Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor