Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor