Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2005, 1:a kvartalet

2005
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor