Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har avslutat produktionen av nettoprisindexet (13.2.2009)
Nettoprisindexet publicerades för sista gången 14.01.2009. Produktionen av indexet upphörde alltså i och med publiceringen av data från december 2008.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nettoprisindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/nhi/index_sv.html