Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Finlands officiella statistik

Antalet nötkreatur

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Antalet nötkreatur
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Antalet nötkreatur statistikförs två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter om nötkreaturens antal enligt djurklass den 1 maj och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning och enligt besättningsstorlek. Uppgifterna baserar sig på nötkreatursregistret som hör till landsbygdsnäringsregistret.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, husdjur, nötkreatur, kor, dikor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet nötkreatur [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 1.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/nalkm/index_sv.html