Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk nedlagd år 2007

Statistikcentralen har lagt ned företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk år 2007. Motsvarande uppgifter finns fr.o.m. referensåret 2005 i den nya statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi som publiceras i Statistikcentralens webbtjänst på adressen: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/myt/myt_2007-12-12_uut_001_sv.html