Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Företags- och inkomststatistik över lantbruksekonomi beskriver gårdsbruksenheternas skattepliktiga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt förändringar i anläggningstillgångarna. Huvudsakliga uppgiftskällor är gårdsbruksenheters skatteblanketter och en statistikenkät. Jordbruk och skogsbruk granskas var för sig i statistiken. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område, produktionsinriktning och lägenhetsstorleksklass. Utvecklingen beskrivs också som en tidsserie på tio år.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Företags- och inkomststatistik över gårdsbruk [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/myt/meta_sv.html