Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2021

Den torra sommarens klena skörd höjde producentpriserna på spannmål och grönsaker, men priset på potatis sjönk

Producentpriserna inom lantbruket steg med 6,4 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan. Priset på vegetabilieproduktionen steg i genomsnitt med 8,8 procent och priset på animalieproduktionen med 5 procent. Producentpriserna inom lantbruket exkl. pälsdjursuppfödning steg med 3,1 procent. Priserna på vegetabilieproduktionen steg särskilt på grund av att priserna på spannmål och industriväxter gick upp med omkring en femtedel. Ökningen av priserna på animalieproduktionen påverkades mest av andra animaliska produkter, varav pälsskinn har störst vikt. Priset på kött sjönk något medan priset på mjölk steg en aning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–9/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–9/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal III/2021 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 107,8 2,9 6,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,7 1,5 3,1
Vegetabilieproduktion 119,9 1,6 8,8
Animalieproduktion 101,7 3,7 5,0
1) 2021 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruk stiger enlig prognosen med 5,6 procent i år

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2021

Index (2015=100) Indextal 2021, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2020-2021, % 1)
Totalindex 107,3 5,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 109,2 3,2
Vegetabilieproduktion 122,2 9,2
Animalieproduktion 99,7 3,5
1) De slutliga prisindexen för år 2021 publiceras i maj 2022

Producentprisindexet för lantbruk är en indikator som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexet för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexet för år 2021 publiceras i maj 2022.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/03/mthi_2021_03_2021-11-15_tie_001_sv.html