Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2021

Index Indextal 2021, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2020-2021, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 130,9 22,3
011000 Vete och spelt 134,8 26,0
012000 Råg 94,9 7,4
013000 Korn 135,5 31,7
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 124,8 7,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 120,8 17,3
030000 FODERVÄXTER 96,4 -2,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 121,2 5,1
041000 Färska grönsaker 125,7 5,8
042000 Plantor och blommor 108,0 3,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 100,7 -5,8
060000 FRUKT 121,4 -2,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 122,2 9,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,4 16,4
110000 DJUR 105,3 -1,4
111000 Nötkreatur 109,9 1,0
112000 Svin 106,0 -4,5
114000 Får och getter 115,7 12,1
115000 Fjäderfä 96,9 0,0
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 96,5 6,8
121000 Mjölk 98,6 -0,2
122000 Ägg 103,9 1,4
129000 Övriga animaliska produkter 88,3 42,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 99,7 3,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,6 -0,7
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 107,3 5,6
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 109,2 3,2
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,2 6,1
1) De slutliga prisindexen för år 2021 publiceras i maj 2022

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/03/mthi_2021_03_2021-11-15_tau_002_sv.html