Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2021 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 127,5 6,2 21,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 121,3 2,6 20,1
030000 FODERVÄXTER 94,4 -2,7 -3,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 121,0 3,9 8,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 95,7 -9,1 -10,9
060000 FRUKT 111,2 -16,6 -15,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 119,9 1,6 8,8
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,4 3,3 15,2
110000 DJUR 105,7 0,7 -1,5
111000 Nötkreatur 110,3 0,6 1,0
112000 Svin 106,3 0,6 -5,1
115000 Fjäderfä 97,5 0,9 0,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 99,4 5,5 9,3
121000 Mjölk 99,3 2,2 0,4
122000 Ägg 103,6 -0,7 0,3
129000 Övriga animaliska produkter 98,9 19,2 54,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 101,7 3,7 5,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,0 1,4 -0,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,8 2,9 6,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 108,7 1,5 3,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,2 3,6 7,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/03/mthi_2021_03_2021-11-15_tau_001_sv.html