Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2020

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med drygt 5 procent – orsaken återgången till normal prisnivå efter bortfallsåret

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 5,4 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 4,9 procent. Vegetabiliska produkter blev 12,1 procent billigare och animaliska produkter något billigare. Prisnedgången beror fortfarande i huvudsak på att man återgått till normal prisnivå efter bortfallsåret. Coronaepidemin har hittills haft marginell inverkan på priserna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal II/2020 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 100,1 -2,2 -5,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 104,0 -2,3 -4,9
Vegetabilieproduktion 107,2 -6,4 -12,1
Animalieproduktion 96,5 0,4 -1,2
1) År 2020 är preliminär till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (270,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/02/mthi_2020_02_2020-08-17_tie_001_sv.html