Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2020 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,8 -0,3 -23,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 102,6 -2,1 7,2
030000 FODERVÄXTER 99,3 -0,4 -20,1
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 106,9 -13,2 -6,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 108,4 1,8 -0,4
060000 FRUKT 118,6 1,5 -14,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,2 -6,4 -12,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,4 -0,2 -17,0
110000 DJUR 108,1 1,0 1,1
111000 Nötkreatur 109,8 1,1 0,2
112000 Svin 113,3 2,4 4,3
115000 Fjäderfä 96,9 -1,6 -3,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,0 0,0 -2,8
121000 Mjölk 97,5 -0,3 -0,3
122000 Ägg 103,0 3,0 -0,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,5 0,4 -1,2
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,2 0,4 0,2
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 100,1 -2,2 -5,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 104,0 -2,3 -4,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 98,2 0,3 -4,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 17.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, II/2020 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/02/mthi_2020_02_2020-08-17_tau_001_sv.html