Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2019 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, %  
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 102,3 -9,7 -31,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 101,3 5,2 5,6
030000 FODERVÄXTER 101,4 -12,3 -12,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 115,1 5,4 -3,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,5 -5,8 0,5
060000 FRUKT 114,8 -2,7 -13,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 109,4 -1,2 -14,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,6 -7,4 -23,2
110000 DJUR 106,6 -0,3 0,7
111000 Nötkreatur 107,8 -1,7 -0,3
112000 Svin 109,4 1,1 2,1
115000 Fjäderfä 100,1 -0,3 0,0
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,3 -0,6 -1,0
121000 Mjölk 97,1 -0,1 -0,7
122000 Ägg 100,0 0,2 -3,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,2 -0,5 -0,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,2 -0,2 -0,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000) 100,6 -0,7 -5,8
14000x PPI TOTALT (100000+130000), exkl. skinn 104,2 -0,6 -6,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,4 -2,0 -5,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 17.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2019 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/04/mthi_2019_04_2020-02-17_tau_001_sv.html