Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2019

Index Indextal 2019, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2018-2019, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 125,2 3,7
011000 Vete och spelt 122,1 4,5
012000 Råg 98,0 - 3,5
013000 Korn 119,6 - 1,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 141,1 10,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 96,4 2,0
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 100,2 1,0
022000 Proteingrödor 111,7 9,4
024000 Sockerbetor 78,8 - 2,2
030000 FODERVÄXTER 115,9 5,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,7 0,0
041000 Färska grönsaker 116,8 - 0,3
042000 Plantor och blommor 104,5 0,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 108,6 6,1
060000 FRUKT 126,4 - 3,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 116,9 1,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,3 3,9
110000 DJUR 106,9 2,9
111000 Nötkreatur 109,6 1,9
112000 Svin 108,3 3,6
114000 Får och getter 105,9 1,2
115000 Fjäderfä 100,6 3,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,9 - 2,9
121000 Mjölk 97,1 - 2,1
122000 Ägg 101,8 1,3
129000 Övriga animaliska produkter 69,3 - 7,4
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,6 - 0,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,5 0,2
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 103,5 0,1
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 107,2 0,7
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 100,7 0,3
1) De slutliga prisindexen för år 2019 publiceras i augusti 2020

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/03/mthi_2019_03_2019-11-15_tau_002_sv.html