Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2018

Viljan tuottajahinta nousi neljänneksen – kuiva kesä tuotti niukan sadon

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 2,8 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Ilman turkistuotantoa nousu oli 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuivan kesän tuottama pääosin laadukas, mutta määrältään heikko sato nosti rajusti viljojen tuottajahintoja. Keskimäärin viljojen hinnat nousivat neljänneksen. Rehuohra kallistui eniten, lähes 30 prosenttia. Myös heinän ja säilörehun hinnat nousivat reippaasti, 16 prosenttia. Niukka sato koettelee koko Eurooppaa. Rehusta voi tulla pulaa tulevana talvena ja eläintuotannon kustannukset kasvavat. Lihan tuottajahinta on noussut toistaiseksi verkkaisesti. Sianlihan ja siipikarjan tuottajat saavat nyt 2 prosenttia paremman hinnan kuin vuosi sitten. Naudan lihan tuottajahinta nousi 3,8 prosenttia ja on kivunnut lähelle 2000-luvun ennätystasoa. Maidon tuottajahinta laski 4,9 prosenttia. Turkistuotannon vaikeana jatkuva markkinatilanne laski nahkojen hintoja 12,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet perusajankohtaan verrattuna.

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2015–9/2018

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2015–9/2018

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 3. vuosineljännes 2018

Indeksi (2015=100) Pisteluku III/2018 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 102,5 2,0 2,8
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 105,8 2,8 4,1
Kasvituotos 116,0 8,7 13,1
Eläintuotos 95,6 -1,7 -2,6
1) Vuosi 2018 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Maatalouden tuottajahinnat nousevat kolmisen prosenttia tänä vuonna

Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan maatalouden tuottajahinnat nousevat 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viljan hinta nousee viidenneksen ja lihan hinta muutaman prosentin. Turkisnahkojen 16 prosentin, maidon reilun prosentin ja teollisuuskasvien vajaan 6 prosentin hinnan lasku hillitsee indeksin nousua.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, indeksiennuste 2018

Indeksi (2015=100) Pisteluku 2018, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2017-2018, % 1)
Kokonaisindeksi 102,8 2,7
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 105,9 4,5
Kasvituotos 114,7 10,4
Eläintuotos 96,8 -1,5
1) Vuoden 2018 lopulliset hintaindeksit julkaistaan elokuussa 2019

Maatalouden tuottajahintaindeksi on indikaattori, joka mittaa maataloustuotteiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden tuottajahintahintaindeksin perusvuosi on 2015, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2018 lopulliset tuottajahintaindeksit julkaistaan elokuussa 2019.

Maatalouden tuottajahintaindeksi uudistui keväällä 2018

Maatalouden tuottajahintaindeksin perusvuosi on jatkossa vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilaston painorakenne päivitettiin vastaamaan vuoden 2015 maataloustuotannon arvoa. Lisäksi hyödykekoria uudistettiin. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut löytyvät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Perusvuosien 2000=100, 2005=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan uudella painorakenteella.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/03/mthi_2018_03_2018-11-15_tie_001_fi.html