Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2017

Index Indextal 2017, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2016-2017, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 112,3 3,4
011000 Vete och spelt 108,9 7,6
012000 Råg 115,3 -3,6
013000 Korn 111,3 2,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 118,2 2,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 113,1 3,4
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 118,3 5,6
024000 Sockerbetor 98,8 -3,3
030000 FODERVÄXTER 114,9 0,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,5 1,0
041000 Färska grönsaker 119,8 0,9
042000 Plantor och blommor 103,9 1,3
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 146,7 -9,9
060000 FRUKT 147,0 14,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 120,0 0,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,2 -0,7
110000 DJUR 113,3 3,6
111000 Nötkreatur 123,5 4,0
112000 Svin 107,2 5,4
114000 Får och getter 130,8 3,1
115000 Fjäderfä 108,9 -1,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 96,3 2,4
121000 Mjölk 92,4 1,1
122000 Ägg 109,1 -3,7
129000 Övriga animaliska produkter 103,0 6,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 102,2 2,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,3 2,1
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 108,8 2,0
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 109,7 1,5
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,3 1,9
1) De slutliga prisindexen för år 2017 publiceras i augusti 2018

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/03/mthi_2017_03_2017-11-15_tau_002_sv.html