Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2016

Producentpriserna på spannmål fortsatte nedåt

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 3,1 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med året innan. Indexets alla delområden visade en nedgång, förutom färska grönsaker och frukter. Rekordstora globala spannmålsskördar och fulla spannmålslager sänkte priset på spannmål med drygt en tiondel. Mest sjönk priset på vete och foderkorn. Kött och mjölk blev något billigare, men den största nedgången verkar redan vara över. Priserna på pälsskinn minskade med nästan 14 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2016

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2016

Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 1,1 procent på årsnivå. Utöver spannmål sjönk priserna på potatis, industri- och foderväxter med ungefär tre procent jämfört med året innan. Till prisnedgången på 4,4 procent för kött och animaliska produkter bidrog utöver pälsvaror i synnerhet billigare mjölk och svinkött.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 3:e kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal III/2016 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 105,0 -1,7 -3,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,8 -2,3 -1,6
Vegetabilieproduktion 114,7 -2,7 -1,1
Animalieproduktion 99,3 -0,9 -4,4
1) Uppgifterna för år 2016 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterlikviderna för mjölk finns att tillgå.

Producentpriserna inom lantbruket sjunker i år med knappt 3 procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas sjunka i år med 2,7 procent jämfört med år 2015. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjunker med 0,6 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Enligt prognosen stiger priserna på vegetabiliska produkter något jämfört med år 2015. Högre priser på potatis och färska grönsaker drar upp de vegetabiliska produkterna på plus, även om spannmålspriserna sjunker med något under 7 procent. Priserna på animaliska produkter uppskattas sjunka med 5,4 procent. Till detta bidrar särskilt billigare pälsvaror och svinkött. Priserna på pälsvaror sjunker med uppskattningsvis 17 procent jämfört med år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2016

Index (2010=100) Indextal 2016, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2015-2016, % 1)
Totalindex 106,4 -2,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 107,8 -0,6
Vegetabilieproduktion 118,3 1,4
Animalieproduktion 99,4 -5,4
1) De slutliga prisindexen för år 2016 publiceras i augusti 2017

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexen för år 2016 publiceras i augusti 2017.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/03/mthi_2016_03_2016-11-15_tie_001_sv.html