Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2016

Producentpriserna för lantbruket steg med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var producentpriserna för lantbruk i genomsnitt oförändrade under fjärde kvartalet 2015 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 1,4 procent. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 8,6 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 5,1 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2015

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2015

Stegringen i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att potatis, spannmål och färska grönsaker blev dyrare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att mjölk och svinkött blev billigare. Nedgången dämpades av att pälsvaror blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 4:e kvartalet 2015

Index (2010=100) Indextal IV/2015 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 110,2 1,4 0,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 111,1 2,9 -1,4
Vegetabilieproduktion 123,1 6,1 8,6
Animalieproduktion 102,6 -1,7 -5,1
1) 2015 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/04/mthi_2015_04_2016-02-15_tie_001_sv.html