Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2015 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 117,2 1,2 11,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,9 -2,1 -1,1
030000 FODERVÄXTER 116,6 0,0 -3,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 117,5 11,2 3,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 171,7 10,0 31,2
060000 FRUKT 121,1 -2,8 -3,3
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,1 6,1 8,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 128,4 3,2 14,4
110000 DJUR 109,5 -1,4 -7,4
111000 Nötkreatur 116,6 -2,2 -5,4
112000 Svin 102,8 -1,4 -9,5
115000 Fjäderfä 111,9 -0,1 -6,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 98,9 -1,9 -3,7
121000 Mjölk 95,3 1,9 -11,1
122000 Ägg 117,5 0,7 6,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 102,6 -1,7 -5,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,5 0,3 -8,7
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,2 1,4 0,1
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 111,1 2,9 -1,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,4 -0,5 -0,6

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2015 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/04/mthi_2015_04_2016-02-15_tau_001_sv.html