Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 17.8.2015

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 3,7 procent under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 3,7 procent under andra kvartalet 2015 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 7,1 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 1,2 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 5,2 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2015

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2015

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål och färska grönsaker blev billigare. Nedgången i priserna på kött och animaliska produkter påverkades särskilt av att svin, nötkreatur och mjölk blev billigare. Indexnedgången dämpades av att pälsvaror och potatis blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 2:a kvartalet 2015

Index (2010=100) Indextal II/2015 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 109,2 - 1,5 -3,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 106,7 -2,9 -7,1
Vegetabilieproduktion 112,5 -2,5 -1,2
Animalieproduktion 107,3 -0,8 -5,2
1) 2015 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/02/mthi_2015_02_2015-08-17_tie_001_sv.html