Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2015

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 6,7 procent under första kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 6,7 procent under första kvartalet 2015 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 6,7 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 1,8 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 9,6 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2015

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2015

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att mjölk, pälsvaror och svinkött blev billigare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1:e kvartalet 2015

Index (2010=100) Indextal I/2015 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 110,8 0,7 -6,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 109,9 -2,5 -6,7
Vegetabilieproduktion 115,3 1,7 -1,8
Animalieproduktion 108,2 0,0 -9,6
1) 2015 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/01/mthi_2015_01_2015-05-15_tie_001_sv.html