Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2014

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 13,6 procent från juli året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 13,6 procent under juli 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 8,3 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 18,5 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 10,5 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–7/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–7/2014

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål och potatis blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att pälsvaror och svinkött blev billigare. Indexnedgången dämpades av att mjölk blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, juli 2014

Index (2010=100) Indextal 7/2014 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 113,1 -1,0 -13,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 117,1 -1,1 -8,3
Vegetabilieproduktion 111,6 -2,7 -18,5
Animalieproduktion 114,1 -0,1 -10,5
1) 2014 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/07/mthi_2014_07_2014-09-15_tie_001_sv.html