Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2014, 07

2014
(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik