Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.11.2014

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 10,7 procent under tredje kvartalet från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 10,7 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 5,4 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 9,0 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 11,7 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2014

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att pälsvaror, mjölk och svinkött blev billigare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 3:e kvartalet 2014

Index (2010=100) Indextal III/2014 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 114,1 -1,1 -10,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 118,3 1,1 -5,4
Vegetabilieproduktion 114,2 0,3 -9,0
Animalieproduktion 114,0 -2,0 -11,7
1) Uppgifterna för år 2014 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterlikviderna för mjölk finns att tillgå.

Producentpriserna inom lantbruket sjunker i år med drygt 11 procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas sjunka i år med 11,5 procent jämfört med år 2013. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjunker med 8,0 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Enligt prognosen sjunker priserna på vegetabiliska produkter med något under 14 procent. Priserna på animaliska produkter uppskattas sjunka med drygt 10 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjunker främst på grund av billigare spannmål och potatis. Priserna på animaliska produkter sjunker främst på grund av billigare kött och pälsvaror. Nedgången i priserna på kött beror främst på billigare svinkött.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2014

Index (2010=100) Indextal 2014, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2013-2014, % 1)
Totalindex 114,9 -11,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 116,9 -8,0
Vegetabilieproduktion 115,4 -13,6
Animalieproduktion 114,5 -10,3
1) De slutliga prisindexen för år 2014 publiceras i augusti 2015

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexen för år 2014 publiceras i augusti 2015.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/03/mthi_2014_03_2014-11-17_tie_001_sv.html