Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2014 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 111,6 -7,7 -19,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 112,6 -9,4 -9,3
030000 FODERVÄXTER 119,9 -2,3 -1,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 108,4 0,5 -1,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 138,4 18,8 -15,3
060000 FRUKT 126,5 21,5 21,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,2 0,3 -9,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,1 -1,9 -16,9
110000 DJUR 119,8 -0,6 -6,0
111000 Nötkreatur 125,6 -1,4 -3,8
112000 Svin 115,0 0,4 -8,4
115000 Fjäderfä 120,4 -1,1 -4,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 110,9 -2,7 -14,6
121000 Mjölk 123,1 3,5 1,1
122000 Ägg 111,0 -1,4 -16,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 114,0 -2,0 -11,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 121,3 1,6 -2,7
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,1 -1,1 -10,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 118,3 1,1 -5,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,0 -2,0 -12,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2014 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/03/mthi_2014_03_2014-11-17_tau_001_sv.html