Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2014

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 14,0 procent under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 14,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 10,6 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 22,1 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 8,4 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–6/2014

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål och potatis blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att pälsvaror och svinkött blev billigare. Indexnedgången dämpades av att mjölk blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 2:a kvartalet 2014

Index (2010=100) Indextal II/2014 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 115,4 -4,5 -14,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 117,1 -2,4 -10,6
Vegetabilieproduktion 113,8 -3,1 -22,1
Animalieproduktion 116,3 -5,2 -8,4
1) 2014 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/02/mthi_2014_02_2014-08-15_tie_001_sv.html