Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2014 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 120,9 -0,9 -27,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 124,2 2,9 -9,1
030000 FODERVÄXTER 122,8 1,0 1,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 107,8 -7,1 -8,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 116,5 1,4 -50,9
060000 FRUKT 104,1 0,0 -6,9
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 113,8 -3,1 -22,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,4 0,1 -31,7
110000 DJUR 120,5 -2,4 -6,7
111000 Nötkreatur 127,3 -1,8 -2,8
112000 Svin 114,6 -3,2 -10,7
115000 Fjäderfä 121,7 -1,4 -4,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 114,1 -6,8 -9,4
121000 Mjölk 118,9 -1,5 6,6
122000 Ägg 112,7 -5,1 -16,4
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 116,3 -5,2 -8,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 119,4 -2,0 -0,5
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,4 -4,5 -14,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 117,1 -2,4 -10,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 117,2 -4,0 -15,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2014 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/02/mthi_2014_02_2014-08-15_tau_001_sv.html