Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2013

Index Indextal 2013, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2012-2013, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 150,0 -3,4
011000 Vete och spelt 145,6 1,3
012000 Råg 151,6 2,4
013000 Korn 153,2 -4,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 148,2 -7,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 129,7 -2,8
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 129,0 -11,6
024000 Sockerbetor 131,6 33,1
030000 FODERVÄXTER 122,2 4,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 110,7 10,2
041000 Färska grönsaker 113,2 13,0
042000 Plantor och blommor 101,3 -0,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 187,8 33,8
060000 FRUKT 106,1 0,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 132,3 6,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 154,9 4,9
110000 DJUR 128,4 9,2
111000 Nötkreatur 130,2 11,2
112000 Svin 127,6 7,6
114000 Får och getter 136,8 14,6
115000 Fjäderfä 126,9 9,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 127,5 7,1
121000 Mjölk 116,6 2,2
122000 Ägg 134,5 2,1
129000 Övriga animaliska produkter 151,3 17,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 127,8 7,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 122,4 5,3
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 129,5 7,4
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 126,6 5,9
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,9 7,0
1) De slutliga prisindexen för år 2013 publiceras i maj 2014

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3367, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/mthi_2013_2013-11-15_tau_001_sv.html