Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.9.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 10,9 procent i juli

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 10,9 procent i juli år 2013 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 8,0 procent på årsnivå. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 13,5 och prisindexet för animalieproduktionen steg med 9,3 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–7/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–7/2013

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt att potatis och spannmål samt kött och animaliska produkter blev dyrare. Stegringen av priserna på kött påverkades särskilt av att priserna på svin och nötkreatur gick upp. På stegringen av animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror steg.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, juli 2013

Index (2010=100) Indextal 7/2013 1) Månadsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 130,8 -2,3 10,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 127,6 -2,6 8,0
Vegetabilieproduktion 136,8 -5,2 13,5
Animalieproduktion 127,2 -0,3 9,3
1) 2013 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/07/mthi_2013_07_2013-09-16_tie_001_sv.html