Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 07/2013 (preliminär)

Index Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 156,6 -3,5 6,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 132,2 -1,6 -0,1
030000 FODERVÄXTER 122,6 1,5 4,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,2 0,6 10,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 200,9 -17,6 68,6
060000 FRUKT 103,2 -18,1 -3,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 136,8 -5,2 13,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 162,2 -7,6 17,4
110000 DJUR 127,5 -0,9 8,3
111000 Nötkreatur 131,0 -0,7 8,8
112000 Svin 125,5 -0,7 6,5
115000 Fjäderfä 125,5 -1,9 11,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 127,1 0,1 9,9
121000 Mjölk 114,7 0,0 0,5
122000 Ägg 133,8 1,1 -0,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 127,2 -0,3 9,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 120,9 -0,4 3,9
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 130,8 -2,3 10,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 127,6 -2,6 8,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 135,1 -2,4 11,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 07/2013 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/07/mthi_2013_07_2013-09-16_tau_001_sv.html