Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.2.2014

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 4,9 procent under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 4,9 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 4,8 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 14,2 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter steg med 1,3 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2013

Nedgången i priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att spannmål och potatis blev billigare. Stegringen av priserna på animaliska produkter påverkades speciellt av att nötkött och mjölk blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 4:e kvartalet 2013

Index (2010=100) Indextal IV/2013 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 123,4 -3,3 -4,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 121,9 -2,4 -4,8
Vegetabilieproduktion 119,5 -4,8 -14,2
Animalieproduktion 125,7 -2,5 1,3
1) 2013 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/04/mthi_2013_04_2014-02-17_tie_001_sv.html