Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2013 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 125,3 -10,0 -26,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 120,5 -2,9 -13,4
030000 FODERVÄXTER 122,6 0,5 0,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,7 6,1 9,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 122,1 -25,3 -41,1
060000 FRUKT 104,0 0,1 -1,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 119,5 -4,8 -14,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,8 -12,8 -28,4
110000 DJUR 125,1 -1,8 1,3
111000 Nötkreatur 127,8 -2,1 5,8
112000 Svin 123,2 -1,9 -2,6
115000 Fjäderfä 124,6 -1,4 2,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 126,0 -2,9 1,3
121000 Mjölk 122,2 0,6 5,4
122000 Ägg 126,1 -5,5 -8,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 125,7 -2,5 1,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 123,6 -0,7 3,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,4 -3,3 -4,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 121,9 -2,4 -4,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 125,3 -5,0 -7,3

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2013 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/04/mthi_2013_04_2014-02-17_tau_001_sv.html