Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 4,0 procent under det tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 4,0 procent under tredje kvartalet 2013 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 1,6 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 2,4 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg däremot med 8,0 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2013

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt att kött och animaliska produkter blev dyrare. Stegringen av köttpriserna påverkades isynnerhet av att priserna på nötkreatur gick upp. På stegringen av priserna på animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror och mjölk gick upp. Indexstegringen dämpades av billigare spannmålspriser.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 3:e kvartalet 2013

Index (2010=100) Indextal III/2013 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 127,6 -4,8 4,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 124,9 -4,6 1,6
Vegetabilieproduktion 125,5 -14,1 -2,4
Animalieproduktion 128,9 1,6 8,0
1) 2013 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/03/mthi_2013_03_2013-11-15_tie_001_sv.html