Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2013 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 139,2 -16,0 -11,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 124,1 -9,2 -8,0
030000 FODERVÄXTER 121,9 1,0 3,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 110,0 -6,1 5,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 163,4 -31,1 3,6
060000 FRUKT 103,9 -7,1 -2,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 125,5 -14,1 -2,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 142,0 -19,5 -7,3
110000 DJUR 127,5 -1,3 7,1
111000 Nötkreatur 130,6 -0,4 9,8
112000 Svin 125,6 -2,2 4,1
115000 Fjäderfä 126,4 -0,9 9,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 129,7 3,2 8,5
121000 Mjölk 121,4 9,2 3,2
122000 Ägg 133,4 -1,0 -1,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 128,9 1,6 8,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 124,5 3,9 4,7
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 127,6 -4,8 4,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 124,9 -4,6 1,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 131,9 -4,5 3,9

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2013 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/03/mthi_2013_03_2013-11-15_tau_001_sv.html