Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 18,8 procent under det första kvartalet


Korrigerad 14.8.2013. De korrigerade punkterna är markerade med rött. De slutliga 2012 indextalen samt indextalen för det första kvartalet 2013 är korrigerade; efterkottslikvidpriserna för mjölk har uppdaterats retroaktivt.

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 18,8 procent under det första kvartalet år 2013 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 16,9 procent på årsnivå. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 30,7 och prisindexet för animalieproduktionen steg med 12,1 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2013

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt på att potatis och spannmål samt med kött och animaliska produkter blev dyrare. På stegringen av priserna på kött inverkade särskilt på att priserna på svin och nötkreatur gick upp. På stegringen av animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror steg.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1:a kvartalet 2013

Index (2010=100) Indextal I/2013 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 133,9 3,2 18,8
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 130,1 1,6 16,9
Vegetabilieproduktion 143,3 2,9 30,7
Animalieproduktion 128,3 3,4 12,1
1) 2013 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgåillgå

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol 5,5 procent

Enligt de slutliga prisuppgifterna steg producentprisindexet för lantbruk steg med 5,5 procent år 2012 jämfört med året innan. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, kött och pälsvaror. Efterlikviderna för mjölk gjorde att det slutliga producentprisindexet för landbruk steg med ungefår 0,1 procentenheter. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 5,6 procent. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 7,1 och prisindexet för vegetabilieproduktionen med 3,0 procent på årsnivå.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/01/mthi_2013_01_2013-05-15_tie_001_sv.html