Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2012, 07

2012
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer