Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2011

Producentpriserna inom lantbruket steg med över 14 procent i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 14,4 procent jämfört med år 2010. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror mest på att vegetabilieproduktionen blev 20,2 procent och animalieproduktionen 11,3 procent dyrare. Av de vegetabiliska produkterna steg priset på spannmål mest, med 42,4 procent. Priset på mjölk steg med 10,6 procent, där tilläggspriserna för mjölk beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, steg med 13,3 procent.

Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2011

Kod Titel Indextal 2011, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2010-2011 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 177,3 42,4
011000 Vete och spelt 178,6 37,4
012000 Råg 157,3 32,0
013000 Korn 169,1 42,0
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 191,5 49,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 105,8 20,4
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 218,1 37,1
024000 Sockerbetor 59,7 1,8
030000 FODERVÄXTER 172,4 13,7
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 121,7 2,5
041000 Färska grönsaker 132,7 4,3
042000 Plantor och blommor 100,7 -1,7
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 124,7 38,6
060000 FRUKT 124,9 3,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 -090000) 139,0 20,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 153,1 35,5
110000 DJUR 116,7 6,6
111000 Nötkreatur 122,7 5,1
112000 Svin 113,7 6,6
114000 Får och getter 117,8 5,2
115000 Fjäderfä 114,1 9,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 133,9 13,7
121000 Mjölk 121,6 10,6
122000 Ägg 157,8 7,8
129000 Övriga animaliska produkter 169,6 22,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 127,9 11,3
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) 131,8 14,4
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,6 16,7
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 127,4 13,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 120,3 8,9
1) De slutliga prisindexen för år 2011 publiceras i maj 2012

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2005, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga prisindexen för år 2011 publiceras i maj 2012.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/mthi_2011_2011-11-15_tie_001_sv.html